Citáty

Vyber si z nejpopulárnějších témat citátů.

Oko je oknem do duše.
Leonardo da Vinci
0.00 % z 0 hlasů.
Pouhá formulace problému je často podstatnější než řešení, které může být pouze věcí matematické nebo experimentální obratnosti. Ke kladení nových otázek, hledání nových možností, k pohledu na staré věci z nového úhlu je třeba tvořivá představivost, kterou se vyznačují skutečné pokroky ve vědě.
Albert Einstein
0.00 % z 0 hlasů.
Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé to ovšem nevědí.
Oscar Wilde
0.00 % z 0 hlasů.
Pomozte mi prosím vystoupit nahoru. K tomu, abych sestoupil, už pomoci potřebovat nebudu.
Thomas Moore
0.00 % z 0 hlasů.
Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Samuel Butler
0.00 % z 0 hlasů.
Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme.
George Bernard Shaw
0.00 % z 0 hlasů.
Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.
George Bernard Shaw
0.00 % z 0 hlasů.
Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.
Jean De La Bruyére
0.00 % z 0 hlasů.
Žádný učený z nebe nespadl.
České přísloví
0.00 % z 0 hlasů.
Říci málo slovy mnoho je znakem velkých duchů, právě tak jako neříci mnoha slovy nic je znakem těch malých.
Francois de La Rochefoucauld
0.00 % z 0 hlasů.
Další >
<< < 6465
Strana 64 z 65.